Дневен ред на петдесет и шeсто редовно заседание на ОбС Свиленград на 22.02.2023г. от 9.00 часа

Файлове:

дневен ред за 56-то редовно заседание на ОБС-22_02_23г дневен ред за 56-то редовно заседание на ОБС-22_02_23г

https://www.livechatalternative.com/