Дневен ред за редовни заседания на постоянните комисии към ОбС - Свиленград, мандат 2023-2027г. през м. Януари 2024г. и протоколи от проведени заседания

Файлове:

дневен ред-PK-23_01_24 дневен ред-PK-23_01_24

протокол 3 ПИК протокол 3 ПИК

протокол 3 БК протокол 3 БК

протокол 3 КТСУ протокол 3 КТСУ

протокол 3 КЗГООС протокол 3 КЗГООС

протокол 3 КЗСДС протокол 3 КЗСДС

протокол 3 КОКПЧЕИ протокол 3 КОКПЧЕИ

https://www.livechatalternative.com/