Дневен ред за редовни заседания на постоянните комисии към ОбС - Свиленград през м. Юли и АВГУСТ 2023г.

Файлове:

Дневен ред за редовни заседания на ПК през м. юли Дневен ред за редовни заседания на ПК през м. юли

дневен ред за заседания на ПК -   АВГУСТ 23г дневен ред за заседания на ПК - АВГУСТ 23г

https://www.livechatalternative.com/