Методика за определяне на начални базисни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти и на общински жилища по реда на НУРУОбЖФ /последна актуализация с Решение №1306 от 23.10.2019г. на ОбС-Свиленград/

Файлове:

metodika_res№1306-23_10 2019.pdf metodika_res№1306-23_10 2019.pdf

https://www.livechatalternative.com/