Н А Р Е Д Б А № 10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Файлове:

Наредба №10 27_07_2021-ПОСЛЕДНА!!!.pdf Наредба №10 27_07_2021-ПОСЛЕДНА!!!.pdf

https://www.livechatalternative.com/