Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Свиленград / отменена и приета нова с Решение №1040/14.12.18г..изм. с Решение №№37/20.12.19г., изм. с Решение №57/28.01.20г.

Файлове:

Наредба №10 1040-2018, Р-е 37-20_12_19-28_01_20.pdf Наредба №10 1040-2018, Р-е 37-20_12_19-28_01_20.pdf