Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Свиленград /приета с Решение №1040/14.12.18г.. посл. изм. с Решение №381/30.12.20г. и Решение№383/30.12.20г.

Файлове:

Наредба №10 07_01_2021.pdf Наредба №10 07_01_2021.pdf