Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Свиленград /приета с Решение №1040/14.12.18г..изм. с Решение №37/20.12.19г., изм. с Решение №57/28.01.20г.,изм. с Решение №153/29.04.20г, .,изм. с Решение

Файлове:

nar10_20201204.pdf nar10_20201204.pdf