Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград /актуализирана с Решение №578/11.08.22г. на Адм. съд - Хасково

Файлове:

naredba №10 naredba №10

prilogenia Naredba 10 19_09_22 prilogenia Naredba 10 19_09_22

https://www.livechatalternative.com/