Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград /актуализирана с Решение №578/11.08.22г. на Адм. съд - Хасково , изм. с Решение №1103/30.11.22г. на ОбС Свиле

Файлове:

Наредба №10 Наредба №10

приложения - наредба 10 приложения - наредба 10

https://www.livechatalternative.com/