Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград /последно изменение с Решение №1343/26.07.23г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/