Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград /последно изменение с Решение №1343/26.07.23г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

Наредба №10 АКТУАЛНА 26_07_23 Наредба №10 АКТУАЛНА 26_07_23

tablitsa-naredba-10 tablitsa-naredba-10

https://www.livechatalternative.com/