Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №11 за условията и реда за използване на спортни обекти собственост на община Свиленград, приета с Решение №1279/25.09.19г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

Наредба №11 за условията и реда за използване на спортни обекти собственост на община Свиленград, приета с Решение №1279/25.09.19г. на ОбС - Свиленград Наредба №11 за условията и реда за използване на спортни обекти собственост на община Свиленград, приета с Решение №1279/25.09.19г. на ОбС - Свиленград