Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград / последна актуализ. с Решение №565/30.06.21г.

Файлове:

Наредба 13 АКТУАЛНА към 05_07_2021г_.pdf Наредба 13 АКТУАЛНА към 05_07_2021г_.pdf

https://www.livechatalternative.com/