Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград изменена с Решение №775 от 22.12.2021г. на ОбС-Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/