Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изм. с Решение №1224/31.07.2019г.

Файлове:

Наредба 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изм. с Решение №1224/31.07.2019г. Наредба 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изм. с Решение №1224/31.07.2019г.