Наредба №20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Свиленград / изм. с Решение №406/30.01.13г., изм. с Решение №1095/27.02.19г.

Файлове:

naredba 20-10042019123809.pdf naredba 20-10042019123809.pdf

https://www.livechatalternative.com/