Наредба № 21 за опазване на околната среда на територията на община Свиленград /изм. с Р-е №233/27.07.16г., изм. с Р-е №1174/29.05.19г, изм. с Р-е №287/30.09.20г./

Файлове:

Naredba21  septemvri 2020.pdf Naredba21 septemvri 2020.pdf

https://www.livechatalternative.com/