Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на общ. Свиленград/ приета с Решение №340/26.10.16г., изм. с Решение №585/28.06.17г., изм. с Решени

Файлове:

2017_naredba-27-290420.pdf 2017_naredba-27-290420.pdf