Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на общ. Свиленград/ приета с Решение №340/26.10.16г., посл. изм. с Решение№377/30.12.20г.

Файлове:

prilogenie 5-rechenie -377.pdf prilogenie 5-rechenie -377.pdf

НАРЕДБА-27-30=12=20.pdf НАРЕДБА-27-30=12=20.pdf