НАРЕДБА №27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Файлове:

НАРЕДБА №27- 23_07_21-aktualna.pdf НАРЕДБА №27- 23_07_21-aktualna.pdf

https://www.livechatalternative.com/