Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград

Файлове:

Наредба №28 последно изм_ и доп_ от 31_07_2019.doc Наредба №28 последно изм_ и доп_ от 31_07_2019.doc

https://www.livechatalternative.com/