НАРЕДБА №29 за управление на горски територии – собственост на Община Свиленград, приета с Решение №702/27.10.2021г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

НАРЕДБА 29.pdf НАРЕДБА 29.pdf

https://www.livechatalternative.com/