Наредба № 30 за облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда на територията на гр. Свиленград на ОбС - Свиленград, приета с Решение №1196/10.03.23г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

Наредба №30 Наредба №30

prilogenie 2 prilogenie 2

https://www.livechatalternative.com/