Сайтът е в процес на обновяване!

НАРЕДБА №6 ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД / посл. актуализация с Решение №141/25.03.20г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

наредба 6 2020г.pdf наредба 6 2020г.pdf