НАРЕДБА №6 ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД / посл. актуализация с Решение №240/29.07.20г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

наредба 6 2020г.pdf наредба 6 2020г.pdf

https://www.livechatalternative.com/