НАРЕДБА №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Общински съвет-Свиленград; посл. изм. с Решение №781 от 22.12.2021г./

Файлове:

Naredba 7-aktualna 04_01_2022.pdf Naredba 7-aktualna 04_01_2022.pdf

https://www.livechatalternative.com/