НАРЕДБА № 7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (последно изменена с Решение 72 от 31.01.2024 на Общински съвет Свиленград)

Файлове:

Наредба 7 изменена с  Решение 72_31_01_2024г_ на Общински съвет - Свиленград.doc Наредба 7 изменена с Решение 72_31_01_2024г_ на Общински съвет - Свиленград.doc

https://www.livechatalternative.com/