НАРЕДБА №9 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД В ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЛЕНГРАД

Файлове:

наредба №9.pdf наредба №9.pdf

https://www.livechatalternative.com/