Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград

Файлове:

383 - наредба.pdf 383 - наредба.pdf