Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград на Общински съвет – Свиленград

Файлове:

Изменение и доп_ на Наредба 10 -април 2022.docx Изменение и доп_ на Наредба 10 -април 2022.docx

naredba10-aktualna.pdf naredba10-aktualna.pdf

https://www.livechatalternative.com/