Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград , приета с решение № 37 от 20. 12. 2019г. на Общински съвет- Свиленград

Файлове:

Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №10 -20_12_2019г_ (1).pdf Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №10 -20_12_2019г_ (1).pdf