Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград , приета с решение № 57 от 28. 01. 2020г. на Общински съвет- Свиленград

Файлове:

Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №10  -28_01_2020г_.pdf Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №10 -28_01_2020г_.pdf