НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №14 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ИЗХВЪРЛЯНЕ, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕТОВАРВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Файлове:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 14.pdf Наредба за изменение и допълнение на Наредба 14.pdf

https://www.livechatalternative.com/