Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местни данъци и такси на територията на Община Свиленград , приета с решение № 38 от 20. 12. 2019г.на Общински съвет- Свиленград

Файлове:

Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №17-такси-20_12_2019г_ (1).pdf Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №17-такси-20_12_2019г_ (1).pdf