НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО , приета с Решение №92 от 31.01.2024г.

Файлове:

Наредба за изм и доп на Наредба 2 -  06 02 2024.docx Наредба за изм и доп на Наредба 2 - 06 02 2024.docx

https://www.livechatalternative.com/