Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на общ. Свиленград /приета с решение № 156/29.04.2020г. на ОбС

Файлове:

Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №27-156-2020г_.pdf Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №27-156-2020г_.pdf