Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Свиленград

Файлове:

377 - наредба.pdf 377 - наредба.pdf