НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №27 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗАЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАСВИЛЕНГРАД

Файлове:

naredba za izmenenie i dop_ na Naredba 27 -178.pdf naredba za izmenenie i dop_ na Naredba 27 -178.pdf

https://www.livechatalternative.com/