Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на община Свиленград, приета с решение №141 от 25.03.2020г. на Общински съвет- Свиленград

Файлове:

Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №6 -25_03_2020г_.pdf Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №6 -25_03_2020г_.pdf