НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД /приета с Решение №72 от 31.01.2024г. на Общински съвет – Свиленград/

Файлове:

Наредба за измениение и допълнение на Наредба 7 приета с Решение 72_31_01_2024г_ на Общински съвет - Свиленград.docx Наредба за измениение и допълнение на Наредба 7 приета с Решение 72_31_01_2024г_ на Общински съвет - Свиленград.docx

https://www.livechatalternative.com/