Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение №331/31.03.2005г. на Общински съвет – Свиленград, изм. с Решение №690/27.05.2010г., Решение №356/28.11.2012г., Ре

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/