Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета с Решение №331/31.03.2005г. на Общински съвет – Свиленград, посл. актуализирана с Решение №243/29.07.2020г.,

Файлове:

naredba za izm na naredba 7-243.pdf naredba za izm na naredba 7-243.pdf

https://www.livechatalternative.com/