Сайтът е в процес на обновяване!

Наредба за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Свиленград /приета с решение № 153/29.04.2020г. на ОбС- Свиленград

Файлове:

Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №10-такси-20_12_2019г_ 153.pdf Н-ба за изм_ и доп_ на Н-ба №10-такси-20_12_2019г_ 153.pdf