Сайтът е в процес на обновяване!

НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград / Приета с Решение №1279 от 25.09.2019г. на Общински съвет Свиленград, изм. с Решение №77от 28.01.2020г. на ОбС – Свиленград/

Файлове:

Наредба 11 -Р-е№77-28_01_2020.pdf Наредба 11 -Р-е№77-28_01_2020.pdf