Нормативни документи

Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград / Приета с Решение №827/27.04.2018г., изм. с Решение №1081/30.11.2022г.

Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград / Приета с Решение №827/27.04.2018г., изм. с Решение №1081/30.11.2022г.

Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград / Приета с Решение №827/27.04.2018г., изм. с Решение №1081/30.11.2022г.

Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград / Приета с Решение №827/27.04.2018г., изм. с Решение №1081/30.11.2022г.

https://www.livechatalternative.com/