Сайтът е в процес на обновяване!

Новини

Изложбена зала към музея и детска площадка в село Капитан Андреево ще изгражда общината по нов спечелен проект

     Днес кметът на общината арх. Анастас Карчев и председателят на УС на МИГ „Свиленград ареал” Надя Пеева подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по проект ,,Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка…

Свиленград започва разработване на План за интегрирано развитие на общината

         Община Свиленград стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Методически указания на Министъра на МРРБ. ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми,…

Заповед на кмета за възстановяване на дейността на детските градини и ясли

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД З А П О В Е Д № 731 Свиленград , 26.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 1, т .1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. и Мерките за организиране на дейностите в…

На 24 май Свиленград ръкопляска на хората на духовността

       На днешния светъл празник - 24 май, Свиленград ръкопляска на хората на духовността и просветата. На импровизирано тържество на открито пред Общинската библиотека, до стария мост на Марица, духът на празника бе пресъздаден с музиката на градския духов оркестър „Костадин Манов“, изпълнения на стихове и песни от…

Кметът арх. Карчев връчи наградите „Учител и Ученик на годината”

         Кметът арх. Анастас Карчев връчи годишните награди „Учител и Ученик на годината” по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост. Тази година всички преподаватели и ученици, които бяха  номинирани от учебните и детските заведения, бяха наградени и получиха кристални плакети,…

Заповед на кмета за възобновяване на курсовете по автобусни линии с направление София-Свиленград

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К А      Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я  О  Б  Щ  И  Н  А      С  В  И  Л  Е  Н  Г  Р  А  Д   З  А  П  О  В  Е  Д  № 686 Свиленград,14.05.2020г. на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА  Н…

Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика. Предприятията,…

Заповед на кмета за изменение на Заповед №657 от 07.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   З А П О В Е Д № 668 Свиленград, 12.05.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-256/11.05.2020г., РД-01-259/11.05.2020г. на Министъра на…

МБАЛ Свиленград получили финансиране от фонда „Обединени срещу COVID-19“

Още на първи кръг свиленградската болница стана част от големия списък с получили финансиране болници, общини и неправителствени организации. МБАЛ Свиленград получи дарение в размер на стойност 10 000 лв. от Фондацията за закупуване на медицински консумативи, дезинфектанти и защитни средства за болничния персонал и доброволците. Фонд „Обединени срещу COVID-19“…

Заповед на кмета за изменение и допълнение на Заповед №585 от 04.05.2020 г. относно прилагането на противоепидемичните мерки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД   З А П О В Е Д № 657 Свиленград, 07.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповеди РД-01-247/01.05.2020г., РД-01-248/01.05.2020г., РД-01-249/03.05.2020г. и РД-01-250/05.05.2020г. на…