Анкета за организацията на паркиране в центъра на Свиленград прави общината

Анкета за организацията на паркиране в центъра на Свиленград  прави общината

Анкета към гражданите за организацията на паркирането в централната зона на Свиленград подготви Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата. Общественото допитване се прави във връзка с тревожната статистика на Сектор „Пътна полиция” към РУ – Свиленград и звено „Контрол на общинските наредби” към Общинска администрация за регистрирани 1249 нарушения и наложени административни санкции за неправилно паркиране по Наредба №3 на Общински съвет – Свиленград за изминалата 2023 г. Също така са установени оплаквания от граждани за недостиг на места за паркиране, както и случаи на злоупотреби с определените за свободно ползване паркоместа.

Като отговорят на няколко кратки въпроса относно възможностите за паркиране по централните улици на града, жителите и гостите на Свиленград ще могат да дадат своите мнения и предложения по темата. Анкетата е публикувана на сайта на общината в раздел Съобщения и като прикачен файл е добавена към настоящата информация, откъдето може да се изтегли, да се попълни и изпрати на имейл [email protected] до 11 март 2024 г. На хартиен носител анкетата е предоставена за попълване и в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация – Свиленград.

Отговорите в допитването ще бъдат разгледани от комисията и на тази база ще се прецени какви са възможностите за подобряване на организацията за безопасност на движение на пешеходци и МПС по натоварените централни градски улици.

Файлове:

АНКЕТА- паркиране ЦГЧ.docx АНКЕТА- паркиране ЦГЧ.docx

https://www.livechatalternative.com/