Сайтът е в процес на обновяване!

Безплатни мобилни здравни услуги в селата ще предоставя общината

Безплатни мобилни здравни услуги в селата ще предоставя общината

            Мобилни здравни и социални специализирани грижи основно в селата ще предлага общината. Услугите ще са безплатни за потребителите. Те ще бъдат реализирани  по спечелен проект „Патронажна грижа в община Свиленград” към Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси". Със средствата по проекта,  148 946 лева, ще бъде нает персонал за сформиране на здравно-социални екипи  и закупен автомобил за достигане до всички села на територията на общината. Дейностите по проекта са насочени изцяло  към възрастни хора и лица с увреждания, които имат нужда от почасови услуги по домовете.

               В услуга на нуждаещите се ще бъдат извършвани рехабилитация след инсулт или инфаркт и фрактури на крайниците, измерване на жизнените показатели (кръвно, пулс), смяна на превръзки, поставяне на инжекции и други. Тези действия ще се извършват в домовете на лицата с увреждания и възрастните хора. Така ще им се осигури по-добър и качествен достъп до медицинско обслужване. Ще се извършва и психологическа подкрепа и консултиране с психолог, предоставящ експертна помощ за преодоляване на социалната изолация. За изпълнение на услугите ще бъдат наети  различни специалисти - домашни помощници, рехабилитатори, медицински специалисти, психолог, социални работници и други според потребностите на избраните потребители.

               Патронажната грижа за възрастни хора с хронични и други заболявания  и адекватните медицински грижи, осигурени от общината,  ще компенсират липсата на здравни пунктове в селата. Чрез изпълнението на този проект ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, както и ще бъде изградена алтернативна подкрепа чрез адекватни и достъпни услуги.