Сайтът е в процес на обновяване!

Благоустрояване на парка в кв. „Кап. Петко войвода” и зелени площи в селата Левка и Димитровче започва по проект на общината

Благоустрояване на парка в кв. „Кап. Петко войвода” и зелени площи в селата Левка и Димитровче започва по проект на общината

Благоустрояване на парка в кв. „Кап. Петко войвода” и зелени площи в селата Левка и Димитровче ще се реализира по проекта, разработен от общината "Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – с. Левка, с. Димитровче и кв. „Капитан Петко войвода”, гр. Свиленград”.  

Проектът е на стойност 84 582,50 лв. без ДДС и е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Днес, 18.01.2020 г., бе подписан договорът по финансирането между Община Свиленград, МИГ Свиленград-Ареал и ДФ „Земеделие”, с което стартира изпълнението на проекта.

Дейностите включват благоустрояване и изграждане на три обекта за отдих – в Свиленград, в кв. „Кап. Петко войвода” и в селата Левка и Димитровче .

В кв. "Капитан Петко войвода" паркът ще бъде почистен и затревен, а съществуващите алеи ще бъдат възстановени с ново покритие. Ще се изгради нова детска площадка с модерни детски съоръжения. Ще се доставят и монтират нови  пейки и кошчета и ще се изгради беседка. В обновения парк ще се инсталира парково осветление.

Зелените площи в селата Левка и Димитровче ще бъдат облагородени с изграждането на нови детски площадки за деца от различни възрасти, с нови пейки и кошчета за отпадъци.

Проектът е с продължителност до 30.06.2023 г.