Сайтът е в процес на обновяване!

Бюджетът на община Свиленград за 2021 г. е в размер на 30 226 767 лева

 Бюджетът на община Свиленград  за 2021 г. е в размер на 30 226 767 лева

        Бюджетът на община Свиленград  за 2021 г. е в размер на 30 226 767 лева. Той бе приет днес от Общинския съвет с 15 гласа „за” на  съветниците от ГЕРБ. Четиримата общински съветници от БСП гласуваха "въздържал се".

      Заложените приходи  в новия бюджет са: от делегирани от държавата дейности – 16 683 514 лева и от местни дейности -  13 543 253 лева.

       Инвестиционната програма на общината  ще се осъществи с 9 729 268 лева. В тази сума влизат 6 246 795 лева бюджетни средства и 3 482 473 лева -  средства от Европейския съюз.

         В програмата са включени: благоустрояване на детски площадки в детски градини, основен ремонт и саниране на ПГССИ „Хр. Ботев”, подмяна на водопроводна мрежа на 13 улици в Свиленград и изграждане на ВиК на нови квартали, реконструкции на пътна инфраструктура в града и селата Студена, Костур, Левка, Сладун и Мустрак, благоустрояване на зелени площи в Свиленград, кв. "Кап. Петко войвода”, в селата Мезек, Пъстрогор, благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подхода на Свиленград, строителство на нова детска градина „Снежанка”, изграждане  на посетителски център в Мезек, основен ремонт на читалището в село Младиново, изграждане на изкуствени неравности на улици в града и кръгово кръстовище, основен ремонт на бул. „България”, придобиване на имоти за разширяване на гробищен парк в Свиленград, изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета и др.

         Със средства от ЕС ще се довърши санирането на пет блока в кв. „Простор” и три блока в кв. „Изгрев”, ще се изгради изложбена зала към музея, ще се обновят зелени площи и ще се изградят детски площадки в кв. „Кап. Петко войвода” и в селата Левка,  Димитровче и Капитан Андреево. Край река Марица ще се изгради и залеси нова алея за отдих.

         През 2021 година общината ще работи по 20  проекта, финансирани от оперативни  програми, на обща стойност 4 902 921 лева.

            Отделените средства за текущи ремонти през 2021 г. са 751 481 лева.

           Бюджетът за функция „Образование” е 12 530 497 лева. От тях за делегирани от държавата дейности са 11 461 101 лева, дофинансиране с местни приходи – 33 781 лева и за местни дейности – 1 035 615 лева.

          За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” предвидените средства са 2 600 333 лева.  От тях 2 048 792 лева са за делегирани от държавата дейности  като Център за настаняване от семеен тип, преходно жилище, трите Дневни центъра за лица с увреждания и Дома за възрастни с увреждания, програмите за асистентска подкрепа и личен асистент. 550 041 лева са за местни дейности – Домашен социален патронаж,  клубове на пенсионери и инвалиди, програми за осигуряване на заетост.

        Във функция „Здравеопазване” за финансиране на детски ясли и градини, детски кухни, здравни кабинети в детски градини и училища, дейност на здравни медиатори и други дейности по здравеопазването са отделени 1 059 001 лева.

       За благоустрояване са разчетени 8 166 848 лева, които са изцяло местни приходи. В тази функция е бюджетът на Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване” в размер на 2 661 690 лева.  Тук най-големите пера са за изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа – 5 129 826 лева, чистота – 1 108 780 лева, озеленяване – 588 373, улично осветление – 297 100 лева.

        За дейностите в сферата на културата, спорта и туризма общината отделя 1 175 058 лева. За читалищно дело финансирането е 264 132 лева държавна субсидия  и 15 500 лева собствени средства на общината за дофинансиране на дейността на читалищата.  За библиотеката са предвидени 136 759 лева.  За Историческия  музей, арт галерията и паметниците на културата бюджетът е 173 445 лева. За първа година след 5-годишни искания на общината музеят получава държавна субсидия от Министерство на културата в размер на 62 193 лева. За масов спорт и поддръжка на спортните бази парите са 468 799 лева, а за издръжка и дейност на спортните клубове субсидията е 222 000 лева. Спортният календар за 2021 г. ще се финансира със 17 000 лева, а за културния календар са отделени 63 000 лева.

       За помощи на нуждаещи се, отпускани по решения на ОбС, са заделени 74 500 лева. 50 000 лева от тях са за еднократни помощи за новородени деца,  а 6 000 лева  - за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.